Referenscase

Skåne scenarioplanerar i en osäker omvärld

Att tänka långsiktigt i en snabbt föränderlig värld – en utmaning för många destinationer.

Att tänka långsiktigt i en snabbt föränderlig värld är en av de stora utmaningarna för många destinationer idag. Hur kommer till exempel klimatångesten utvecklas? Kommer resevolymerna fortsätta att öka? Och vad händer om virtual reality blir en konkurrent till fysiska upplevelser? Tourism in Skåne har länge framgångsrikt arbetat med systematisk omvärldsanalys. Inför strategiarbetet mot 2030 fanns ett behov att undersöka potentiella framtidsscenarier för turismen i Skåne. Kairos Future fick uppdraget att ta fram en scenarioanalys med avstamp i regionens utgångsläge och de trender och osäkerheter i omvärlden som påverkar destinationen framåt.

"Framtiden är just nu osäker och det kan vara svårt att avgöra den bästa strategiska inriktningen för turismen i Skåne. Genom att utforska ett antal både säkra och osäkra framtidsscenarion har vi lagt en bra grund för ett lyckat strategiarbete mot 2030. Kairos Future har varit ett värdefullt stöd i detta arbete och vi ser fram emot att fortsätta utveckla detta samarbete under det kommande strategiarbetet."

Carla Aguirre Muñoz, Utvecklingschef / vice Vd Tourism in Skåne

Kairos Futures team med erfarenhet från besöksnäring och relaterade branscher arbetade sida vid sida med ett team från Tourism in Skåne för att rita upp en karta över viktiga förändringar som kan komma att påverka turismen i Skåne mot 2030. Med scenarioanalys kan även osäkra frågeställningar utforskas och förutsättningar skapas för en hållbar och framtidssäkrad strategi. Genom Kairos Futures AI-stödda analysverktyg Dcipher kunde exempelvis riktningen på den aktuella diskussionen runt klimatångest och flygskam utforskas. Kollaborationsplattformen Co:tunity underlättade involvering av aktörer från hela regionen i processen.

Resultatet är några tankeväckande scenarion med möjliga konsekvenser för turismen i Skåne mot 2030. Denna scenarioanalys ligger till grund för det fortsatta strategiarbetet mot 2030.

Några av våra bästa case