Referenscase

Vindtunneltest kommunikationsstrategi

Halland framtidssäkrar och vässar kommunikationen

Halland är en framgångsrik region och det finns många idéer för inriktningen på kommunikationen de kommande åren. Men kommunikationsenheten såg tydligt att i en konstant föränderlig värld finns ett kontinuerligt behov av att se över befintliga strategier och idéer och skapa samsyn runt de mest framgångsrika vägarna framåt. Var behövs det extra mycket fokus framöver? Vilka utmaningar behöver man ta höjd för och vilka möjligheter kan tas tillvara ännu bättre?

Kommunikationsansvarig tog kontakt med Kairos Future för att, tillsammans med teamet på Visit Halland, ”vindtunneltesta” befintlig kommunikationsstrategi och idéer framåt mot trender och omvärld. Under en workshop ville man utmanas och gemensamt utveckla kommunikationen för 2020. 

Kairos Future förberedde arbetet genom att läsa in sig på befintlig strategi och förutsättningar och sammanställa trender som påverkar vad och hur man kommunicerar framgångsrikt. Hallands mission är att få fler medvetna par och familjer att längta till Halland. 

Kairos Future gav oss ett bra omvärldsunderlag som har hjälpt oss att stå stadigt. Teamet är tryggare och kan ta stöd i en tydligare och sammanhållen strategi som hjälper oss att prioritera och välja. Vi vet nu också vilken kompetens vi behöver komplettera med! Vi har också byggt in ett ”modprov” i strategin som utmanar oss att våga något utöver det vanliga varje år, och därmed även våga misslyckas.

 

Jimmy Sandberg, utvecklingsledare näringslivskontoret, Visit Halland.

Några av våra bästa case