Referenscase

Ledande global lastbilstillverkare

Kartlägga affärsmöjligheter inom marknad och konkurrentlandskap för elektromobilitet

Det kinesiska innovationslandskapet är statt i snabb förändring. Nya aktörer dyker upp så gott som dagligen inom snart sagt varje teknikområde och den starka statliga inblandningen inom många områden gör det inte lättare för västerländska företag. Med hundratals och ibland tusentals olika företag inom varje marknad och sub-marknad är det nästan omöjligt att få en överblick över de dominerande trenderna, hoten och de framtida möjligheterna.

Vår klient, en ledande internationell lastbilstillverkare, behövde förstå marknaden inom området elektromobilitet i Kina; dominerande företag, möjliga konkurrenter, kommande teknisk utveckling och potentiella samarbetspartners.

Vi föreslog en flerdelad lösning där vi kartlade Kinas hela policy- och innovationslandskap inom elektromobilitet genom en kombination av kvantitativ big data analys och mer kvalitativa undersökningar inom områdena patentering, akademisk forskning, regeringspolicys och lokala initiativ. Därigenom blev det möjligt för oss att ta fram en detaljerad karta över Kinas hela ekosystem inom området som klienten använde för att utveckla en plan för framtida samarbeten och investeringar.

Läs mer om vår Dcipher-plattform här och om vårt arbete kring Kinas innovationslandskap här

Några av våra bästa case