Referenscase

SCR och SLAO

Rapport om framtidens utomhusupplevelser tillsammans med SCR och SLAO.

SCR och SLAO

Utomhusupplevelser blir allt viktigare, för oss som människor och för branschen specifikt. För livspusslande och stressade svenskar blir naturen en källa till rekreation för kropp och själ. Människor som vistas utomhus mår bättre och presterar bättre. Utomhusupplevelsen kan därmed få en viktig betydelse för Sveriges BNP.

Det visar den rapport som Kairos Future gjort på uppdrag av organisationerna SLAO (Svenska Liftanläggningars Organisation) och SCR (Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation).

Vi är på väg in i ett samhälle där allt större fokus läggs på vår hjärnkapacitet, på vår förmåga att hela tiden prestera på hög nivå när det gäller att hantera komplexa sammanhang. Samtidigt intensifieras forskningen runt hjärnas funktion. Forskningsstudier från hela världen visar på naturens betydelse för hjärnans återhämtning och stressreduktion men också på dess betydelse för vår kreativitet. Och människor söker sig utomhus för effektiv återhämtning och för att få inspiration och nya tankar.

Rapporten ”Framtidens Utomhusupplevelser” visar att svenskarna främst söker sig utomhus för återhämtning, men också för att bli inspirerade och kreativa. Människor som vistas utomhus mår bättre och presterar bättre.

Här kan du läsa hela rapporten.

Swecamp som stod inför en kedjebildning tog till sig rapporten vilket fick bli en utgångspunkt i den nya positioneringen på marknaden. Swecamp kan idag presentera sig som Sveriges största kedja för camping och Utomhusupplevelser. Med 17 anläggningar från norr till söder skall Swecamp locka fler och nya målgrupper med unika produktpaketeringar och evenemang där Utomhusupplevelsen och gästernas STUNDER TILLSAMMANS står i centrum. 

Jag är övertygad om att det är en framgångsrik satsning för Swecamp, säger Lars Isacson, VD för SCR Svensk Camping. 

Läs mer om hur SweCamp tog inspiration av rapporten och nu är Sveriges största kedja i branschen här.

Några av våra bästa case