Referenscase

WWF

Scenarioanalys tillsammans med WWF.

WWF

Bättre ledarskap och minskat ekologiskt fotavtryck kan rädda Östersjön. Rapporten Counter Currents - Scenarios for the Baltic Sea 2030 från WWF presenterar fyra olika framtidsmöjligheter för Östersjön till år 2030. Genom att beskriva vad som är möjligt i morgon kan vi bättre förbereda oss för vilka åtgärder och beslut vi måste ta i dag. Ledarskap och förvaltning av våra gemensamma resurser spelar en nyckelroll liksom hur stora de ekologiska fotavtrycken är, menar WWF.

Rapporten är resultatet av en dialogprocess som inleddes 2011 där en rad aktörer från både den offentliga och den privata sektorn deltagit. Ett 50-tal personer från alla nio Östersjöländer har deltagit, representerande en rad sektorer och institutioner från hela Östersjön. Hela processen har letts av Kairos Future.

Få rapporten i din inbox genom att fylla i din e-postadress ovan. 

Läs mer om WWF här och om scenarioanalys här.

Några av våra bästa case