Referenscase

Kompetensförsörjning i Halland

Analys över kompetensförsörjningen i Halland och dess regionala sammanhang.

Svenska små och medelstora företag kan inte växa så mycket som de skulle kunna, och det största hindret uppges vara bristen på rätt kompetens. Därför samarbetar Region Halland, Almi och det halländska näringslivet med att långsiktigt kunna matcha företagens strategier med rätt kompetens. Kunskap om framtida kompetensbehov är avgörande för långsiktig konkurrenskraft.

Arbetslivet förändras snabbt, med digitalisering, automatisering och specialisering som några av de pådrivande trenderna. Några av förändringens konsekvenser är generella, andra är mer branschspecifika. Kairos Future medverkar i ett kunskapsbyggande med syfte att stärka Hallands branschers konkurrenskraft. Genom att synliggöra och analysera framtidens trender och utmaningar kring kompetensförsörjning är målet:

  • ökad kunskap i företagens ledningar om hur de kan anpassa sin kompetensförsörjning till omvärldstrender
     
  • ökad kunskap hos företag, företagsfrämjande organisationer och utbildningsanordnare om anpassningar som behövs i relation till framtida trender och utmaningar. 

Uppdraget omfattar en övergripande analys över vilka förändringar i omvärlden som påverkar kompetensförsörjningen i Halland och dess regionala sammanhang. Därtill görs branschvisa undersökningar och analyser – där handeln är först ut – som innefattar hur såväl generella som specifika förändringar påverkar branschen och dess kompetensbehov.

”Med analysen av framtidens trender och utmaningar som grund arbetar vi nu vidare med att sprida resultaten till företag, branscher, företagsfrämjande organisationer och utbildningsanordnare. Mer konkret erbjuder vi också en kostnadsfri utbildning inom strategisk kompetensplanering till halländska företag. Vi ser även över hur vi  kan anpassa stöden till företagen utifrån förändrade omvärldskrav och  arbetar aktivt med att attrahera nya talanger och olika kompetenser till Halland."

Valerie Scheib, Strateg Näringslivsutveckling Region Halland

Vill du veta mer om hur vi arbetar med kompetensförsörjning och framtidens arbetsliv, läs mer här.

Några av våra bästa case