Referenscase

Tankeledarskapsrapport med Circular Electronics Initiative (CEI)

Tankeledarskapsmaterial för sin egen sektor ur ett strategiskt framtidsperspektiv

Circular Electronics Initiative (CEI) samlar cirka 30 aktörer som samarbetar inom området cirkulär IT. CEI ville skapa ett tankeledarskapsmaterial för sin egen sektor ur ett strategiskt framtidsperspektiv och blicka bredare än elektronikområdet. Den nya rapporten var tänkt att fungera som grund för CEI:s kommunikationsinnehåll och interna framtidsarbete.  

Med tillgång till Kairos Futures trenddatabas, AI-drivna forskningsmetoder samt en enkät till nätverkets medlemmar samarbetade CEI och Kairos Future för att identifiera en trendkarta och därmed lägga grunden för tankeledarskapsrapporten. 

"Att samarbeta med Kairos Future var ett mycket bra beslut, och resultatet motsvarade högt ställda förväntningar. Processen var välorganiserad, genomtänkt och intressant, och vi kopplades in för snabba avstämningar vid rätt tillfällen löpande. Allt som allt gav projektet riktigt bra värde för pengarna och Kairos Future var anpassningsbara när det behövdes. Slutrapporten som levererades har blivit en viktig del i vårt arbete med kompetensutveckling, kommunikation och påverkan."

 

Adam Bergsveen, projektledare för Circular Electronics Initiative

Kairos Future undersökte och utvecklade också relevanta framtidsspaningar för området mot 2035, skrev, layouterade och presenterade rapporten på Circular Electronics Day i januari 2024.  

Rapport beställdes av CEI, finansierades av Dell Technologies och producerades av Kairos Future. 

Rapporten kan laddas ner här

Några av våra bästa case