Referenscase

Folktandvården Västra Götaland

Omvärldsbaserad verksamhetsstyrning för Folktandvården Västra Götaland.

Folktandvården i Västra Götaland gav Kairos Future i uppdrag att bygga upp en robust strategisk plan, innehållande en tydlig vision, målsättningar samt tydligt formulerade strategiområden med en aktivitetsplan för verksamhetens långsiktiga verksamhetsutveckling och affärer. I uppdraget låg att skapa strukturer och stöd för implementering på ett till tre års sikt på samtliga strategiområden. Dessutom att skapa strukturer för en årlig planeringscykel som innehöll process, arbetssätt och verktyg för en kontinuerligt och systematisk omvärldsanalys mot vilken den strategiska planen stresstestas varje år för att bibehålla sin vitalitet och robusthet samt för att skapa en närhet till marknadens förändrade krav inte minst viktigt i affärsutvecklingsperspektivet.

 Kairos Future introducera ett helt nytt verksamhetsperspektiv, ett nytt sätt att utveckla verksamheten på som baserar sig på en grundlig omvärldsanalys och framtidsbeskrivning som omfattar både säker som osäker framtidsutveckling av marknaden och närvärlden. Se filmen där Gunnar Eriksson, tandvårdsdirektör Folktandvården Västra Götaland, berättar om arbetet här:  

Läs mer om hur vi jobbar med verksamhetsutveckling här.

Några av våra bästa case