Referenscase

Gislaved kommun

Beredskap för nästa lågkonjunktur i Gislaved

När vänder konjunkturen? Om det råder oenighet. Men att tecknen på nedgång är väl synliga är det få som förnekar. Utmaningen ligger i att ta tag i och rusta för det som komma skall även i goda tider. En utmaning som Gislaveds kommun valt att anta. För att lyckas krävs ett helhetsgrepp och därför har näringsliv, utbildningsanordnare och Arbetsförmedlingen inkluderats i processen framåt. 

– När det går bra vill vi ge oss förutsättningar för att tänka, skapa handlingsberedskap, identifiera vad vi kan göra nu tillsammans. Och göra det nu, innan nedgången är realitet, säger Joakim Toll, utvecklingsledare på avdelningen för hållbar utveckling.

Med utgångspunkt i en nulägesbild av Gislaved med omnejd – i sin regionala och globala kontext – inleddes arbetet med att lära av tidigare nedgångar; hur slog de till, hur agerade man och vilka lärdomar bör man ta med framåt? I en enkät bidrog företagen med sina erfarenheter och bilder av vad som väntar runt hörnet samt hur man bör rusta upp.

Till detta lades analys av näringslivets struktur, trender som kan komma att påverka konjunkturen samt scenarier inför en framtida nedgång. I ett resultatseminarium med brett deltagande delades sedan bilder av vad som kan komma, varför och hur man bör agera för att vara rustade när konjunkturen viker. Resultatet togs därefter vidare in i befintliga arbetsgrupper och samverkansstrukturer för att titta närmare på hur en stärkt beredskap kan uppnås. 

– Arbetet har stärkt vårt framåtblickande perspektiv gett fördjupade kunskaper hos alla deltagare. Alla äger nu sin del i det fortsatta arbetet framåtfortsätter Joakim Toll.

Hur kan en kommun bäst förbereda sig inför nästa lågkonjunktur? Fastän drivkrafterna är komplexa kan effekterna lindras genom lokal och proaktiv mobilisering i ett samarbete mellan kommun och näringsliv. Därför erbjuder Kairos Future en individuell och grundlig analys av vilka åtgärder som är mest relevanta för bemötandet av nästa konjunkturnedgång, läs mer här.

Några av våra bästa case