Referenscase

MSB

Studie om framtidens krisberedskap och räddningstjänst för MSB

Kairos Future har på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB genomfört en framtidsstudie mot 2030 med fokus på krisberedskap och kommunal räddningstjänst. Rapporten belyser drivkrafter och samhällstrender som påverkar förutsättningarna för räddningstjänsten i framtiden samt vilka utmaningar, framgångsfaktorer och förmågor som behövs för att möta utmaningarna. Rapporten är högaktuell för den som intresserar sig för samhällsutvecklingen, osäkerheter och risker idag och i framtiden.

Jan Wisén, biträdande avdelningschef på MSB, säger:

Framtidsstudien belyser flera utmaningar inom krisberedskap och räddningstjänst, som vi kommer ha anledning att diskutera framöver. Kairos Futures rapport blir en viktig pusselbit i vårt och andra aktörers arbete.

 

Några av våra bästa case