Referenscase

Swedavia

Analys om framtidens flygplats för Swedavia

Hur kommer morgondagens teknik påverkar reseupplevelsen och flygplatsen i framtiden? Detta var frågan i fokus för ett projekt som Kairos Future drev tillsammans med Swedavia. Swedavia ville undersöka hur man kan göra reseupplevelsen trevligare och mer effektiv.

Analysen blev en plattform för diskussioner med Swedavias partners såsom flygbolag, säkerhet, service, marktjänster, transport etc. Trendanalysen baserades på omfattande forskning samt intervjuer med ledande teknikföretag. Ett annat värdefullt bidrag i projektet var diskussionerna med anställda och experter, för att uppskatta den realistiska tidsåtgången för genomförandet av olika aspekter av resan.

Ett av resultaten av projektet var en kort film, som visualiserar framtidens flygplats. Ta gärna en titt här! 

Några av våra bästa case