Referenscase

Internationellt premiumvarumärke

Big Data-analys till att förstå sin position i ett kinesiskt konsumentlandskap.

Ett stort internationellt premiumvarumärke mötte allt starkare konkurrens från såväl internationella som lokala varumärken på den kinesiska marknaden. Samtidigt visste de inte hur de skulle ta sig an utmaningen – vilka produktförändringar som krävdes, hur marknadsföringen skulle förändras eller hur de skulle förbättra effektiviteten på e-handelssajter. De saknade djup och specifik kunskap om såväl hur varumärke och produkter uppfattades, som hur produkterna inhandlades på nätet.
 
För att lösa problemet genomförde vi en bred analys av fyra miljoner konsumentomdömen på olika e-handelssajter i kombination med en big data-analys av diskussioner i forum och bloggar. Därigenom lyckades vi identifiera produkternas relativa styrkor och svagheter, olika säsongseffekter och många andra insikter som kunden inte tidigare varit medveten om. Resultaten sammanfattades in en rapport med specifika rekommendationer på en rad områden där många kunde implementeras relativt omgående medan andra krävde större insatser i form av t ex produktutveckling. Samtidigt satte vi upp en lösning som kombinerar en bevakningsplattform baserad på vår Dcipher-teknologi med vars hjälp vår klient kontinuerligt kan bevaka utvecklingen inom sitt område och en konsulttjänst där vi regelbundet sammanfattar utvecklingen i korta rapporter, presentationer och rekommendationer till åtgärder.

Läs mer om Dcipher här och Big Data analys här

Några av våra bästa case