Referenscase

Nordiska matupplevelser

Strategiprojekt över fem tidszoner

Maten spelar ofta en stor roll för ett lands självbild och kan vara en bidragande faktor för att resenärer söker sig till en destination. Samtidigt är matens roll inom turism inne i en tid av förändring, där både matproduktion och resande påverkas av förändringar i omvärlden. 

Hur kommer drivkrafter som klimatförändringar, ändrade konsumentbeteenden och resmönster att påverka produktionen och efterfrågan av nordisk mat och nordiska matupplevelser i framtiden? Hur kan vi identifiera möjligheter att avancera fortsatt tillväxt, och samtidigt främja hållbarhet och innovation inom både morgondagens turism och matproduktion inom Norden?

Detta var frågor vi sökte svar på inom Nordic Food in Tourism, ett projekt finansierat av Nordiska Ministerrådet, tillsammans med projektledare från Matrauður Ísland (Isländska Livsmedelsföreningen), Matís (lsländska livsmedelsverket) och Icelandic Tourism Cluster. Med i projektet var även en expertgrupp bestående av personer från mat- och turistindustrin från olika delar av Norden, förutom Island även Danmark, Grönland, Finland, Åland, Sverige, Norge.

I projektet genomfördes en djupgående research genom en trendanalys, expertintervjuer och en datadriven kartläggning av synen på nordisk mat. Genom ledning av Kairos Future tog deltagande organisationer fram en gemensam vision samt ett antal prioriterade långsiktiga och kortsiktiga strategier för att stärka nordens position som ledare inom mat i turism. Eftersom pandemin slog till kort efter första workshopen hade vi tillfälle att tillsammans utforska de digitala samarbetsplattformarnas möjligheter och gränser.

"Att jobba med avancerat strategiarbete över sju tidszoner fungerade mycket bättre än jag hade kunnat föreställa mig."
Ásta Kristín Sigurjónsdóttir, Manager Iceland Tourism Cluster

"Vi är otroligt nöjda med samarbetet, Kairos Future har gjort ett fantastiskt jobb. Både med processledning och med hög kvalitet på rapport och presentationer."
Brynja Laxdal, Iceland's Culinary Treasures & Ministry of Industries & Innovation

"Samarbetet med Kairos Future fungerade mycket bra, allt var otroligt välorganiserat."
Kolbrún Sveinsdóttir, Projektledare vid Matís ohf/Icelandic Food and Biotech Company

Läs gärna mer på projektets hemsida: https://nordicfoodintourism.is/

Några av våra bästa case