Referenscase

Frukt- och grönsaksrapporten 2024

Om varför vi äter (och inte äter) grönsaker, frukt och bär

I Kostministeriets rapport FOG 2024 grävar vi djupare i att förstå konsumenterna och deras relation till frukt och grönsaker utifrån deras eget sammanhang och perspektiv. Tolv länder i Europa ingår i rapporten, vi har intervjuat en rad olika experter, kombinerat detta med aktuell forskning och trender och framförallt genomfört en stor kvantitativ studie bland 12 000 konsumenter.

Kostministeriet kontaktade Kairos Future för att man ville förstå konsumtionen, aktörerna, trenderna och annat som formar frukt- och grönsakskonsumtionen. Framförallt var det uttalade syftet att få fler att konsumera mer frukt och grönt. I detta fall råkar säljambitionen, miljöns, statens och människors intressen i stort sett sammanfalla. De flesta vill att det ska konsumeras mer frukt och framför allt grönsaker. 

I en värld där alla ber om en mer sansad ton men i själva verket hetsar upp sig själva och andra på sociala medier är det värdefullt att göra saker från grunden. På Kairos Future kallar vi det tankeledarskap. I samarbete med en huvudaktör och andra intressenter på en arena försöker vi bidra till fördjupad kunskap och dialog, en grund att bygga vidare på oavsett om det handlar om relationer, idéer eller affärer. Därmed hjälper vi vår uppdragsgivare att ”äga” en fråga, vilket underlättar i arbetet med att nå fram till önskade målgrupper. 

”I arbetet med Frukt- och Grönsaksrapporten har vi fått konkreta metoder för att stärka konsumtion och folkhälsa och verktyg för att utforma framtidens Frukt- och Grönsakserbjudande. På köpet kan vi också använda arbetet som stöd i marknadsföring, i dialoger med samarbetspartners och för att ta fram erbjudanden. Med hjälp av rapporterna känner vi att vi nu kan mest om Frukt- och grönsakskonsumtionen i Sverige.”

Claes Henriksson, Kostministeriet och Marknadschef Total Produce Nordic

I det här fallet har arbetet bland annat resulterat i en serie årliga Frukt- och Grönsaksrapporter som finns för nedladdning och i tryckt format. Vi tror att det är en svårslagen genomgång av den svenska frukt-, bär- och grönsakskonsumtionen.

Årets rapport bygger på 12 000 respondenter, expertmöten och en hel del andra källor och insikter. Ladda gärna ner rapporten och fundera på om din organisation också skulle vilja ”äga” en fråga eller arena.

Kontakta Magnus Kempe, Director retail and finance, projektledare och författare till ett 15-tal tankeledarrapporter. 

Och du; glöm inte äta 500 gram frukt och grönsaker om dagen!

Några av våra bästa case