Referenscase

Varifrån kommer vår mat 2035?

Tillväxtverket och Kairos Future i framsynsprojekt

Varifrån kommer vår mat 2035? Vilka trender förväntas forma det svenska livsmedelssystemet under de kommande åren? Myndigheten Tillväxtverket har ett samordnande ansvar för myndigheternas arbete med att utveckla det svenska livsmedelssystemet på ett proaktivt sätt och ville få svar ur ett helikopterperspektiv.

Varje myndighet jobbar med att bevaka omvärldsförändringar inom sina respektive ansvarsområden. Men det som saknades var en övergripande analys av större förändringar som kan komma att påverka livsmedelssystemet som helhet mot framtiden. Särskilt intressanta var sådana förändringar vars konsekvenser kräver samarbete mellan myndigheterna för att hanteras på bästa sätt. Kairos Future fick i uppgift att skapa en översikt ”på molnfri höjd” och en djupare förståelse för de trender som förväntas forma livsmedelssystemet de kommande åren. 

Den här omvärldsanalysen kompletterar livsmedelsaktörernas egna, mer specifika, trendanalyser. Här får man chansen att zooma ut, lyfta blicken, och se den stora systemomställning vi står inför. Precis vad vi behöver för det fortsatta långsiktiga arbetet med livsmedelssystemet!

Anna Eldestrand – koordinator vid Tillväxtverket för nationella livsmedelsstrategin

Kairos Future ledde ett framsynsprojekt som utnyttjade en rad olika metoder, såsom trendresearch, AI-stödd dataanalys och workshops. Arbetet involverade systematisk insamling och analys av data från olika källor för att identifiera framväxande trender som skulle kunna påverka livsmedelssystemet. 

Vi utnyttjade också de avancerade verktygen för dataanalys från Dcipher Analytics för att bearbeta stora mängder data och extrahera meningsfulla insikter om start-ups i livsmedelsindustrin och forskning och utveckling. Denna metod gjorde det möjligt att identifiera oväntade mönster och att validera trender som annars antingen förbisetts eller tagits för givna. Slutligen gav gemensamma workshops med Tillväxtverkets samordningskommitté för livsmedelssystemet en plattform för intressenter från hela livsmedelsindustrin att komma samman och dela sina insikter och perspektiv om industrins framtid. Aktörer från följande organisationer medverkade: Tillväxtverket, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, SLU, Business Sweden, Vinnova, Formas, LRF, Svensk Dagligvaruhandel, Svensk Handel, Livsmedelsföretagen, Visita samt flera regionala representanter. 

Beväpnade med ny kunskap kunde deltagarna utveckla insikter om vad som behövs för att skapa ett mer anpassningsbart, flexibelt och snabbsvarande livsmedelssystem. Projektet stöttade också Tillväxtverket uppdrag att främja närmare samarbete med intressenter från hela industrin, vilket är avgörande för att säkerställa ett hållbart och motståndskraftigt livsmedelssystem för Sverige i framtiden.

Projektet föll väl ut och rapporten finns tillgänglig för nedladdning här.

”Vi är så nöjda med ert arbete med rapporten, fantastiskt bra jobbat!” 

Marie Persson, koordinator vid Tillväxtverket för nationella livsmedelsstrategin

Några av våra bästa case