Referenscase

Husqvarna Group

Global Garden Report tillsammans med Husqvarna Group.

Husqvarna Group

Sveriges städer växer och får allt fler invånare. I samma takt ökar behovet av parkområden. Global Garden Report 2012 av Husqvarna Group och Kairos Future visar att gröna oaser främjar människors hälsa och samhällsutvecklingen i stort. Trots att svenskarna flyttar till städerna värderas parker och grönområden högt. Av de tillfrågade i Husqvarnas Global Garden Report 2012 ville 50 procent se mer grönska i staden. Men verkligheten ser annorlunda ut, 40 procent ansåg att grönområdena i deras stad har minskat istället för ökat. Ser man 20 år framåt i tiden tror 54 procent av svenskarna i undersökningen att grönområdena kommer att bli ännu färre. En utveckling som är oroande eftersom årets rapport visar att gröna platser har klara positiva effekter på människors hälsa.  

Global Garden Report är gjord av Kairos Future på uppdrag av Husqvarna Group. Rapporten består av två delar; den första bygger på forskning och expertintervjuer och den andra delen presenterar resultaten av en undersökning där över 3 500 stadsbor i Sverige, Frankrike, Tyskland, Polen, Ryssland och USA har deltagit och berättat om tankarna kring grönområdena i sina städer.

Här kan du läsa rapporten Global Garden Report 2012.

Några av våra bästa case