Referenscase

Moderna familjen

När generation ordning blir föräldrar

I september 2016 samlades representanter från åtta olika konsumentbolag. Deras nyfikenhet på framtiden och hur unga nya familjer såg på föräldraskap förenade dem. På Kairos Future har vi generationsdata som sträcker sig över 70 år tillbaka i tiden och vi har genomfört egna studier i över 30 år. Dagens unga millennials  (födda 1985–1995) står på tröskeln till familjelivet, och har i vissa fall redan klivit över den. De är en generation vi på Kairos Future för snart tio år sedan satte rubrik Generation Ordning på, då de såg ut att bryta en 40-årig värderingstrend. Uppväxta i en digital värld, skiljer de sig också på andra sätt från tidigare generationer – så hur kommer dessa se på barnuppfostran och föräldraskap? Det var frågan som sökte ett svar. 

Inom ramen för projektet ”Moderna Familjen” genomfördes ett ambitiöst analysarbete där vi kombinerade en internationell trendspaning med en djuplodande social medieanalys och en omfattande enkät till barnfamiljer i de nordiska länderna. De deltagande företagen bidrog med erfarenhet, perspektiv från den egna verksamheten och även resultat från olika undersökningar de själva genomfört. Resultatet blev en insiktstät och användbar kartläggning av nya värderingar och de olika grupper av unga föräldrar som tydligt utkristalliserade sig. De fem huvudsakliga familjestilarna beskrevs både kvalitativt och kvantitativt, vilket gav deltagarna vägledning och konkret nytta i såväl idé- och innovationsarbete som i varumärkesbyggande och kommunikation.

En stor behållning för de medverkande företagen var, förutom resultaten, även möjligheten att mötas över branschgränserna. Ofta är utmaningarna i konsumentlandskapet desamma, även om företagens värdeerbjudanden skiljer sig åt.

Nu står våra medarrangörer väl rustade inför framtiden, då de har en klar bild av hur landskapet av unga familjer ser ut, kan välja sina huvudmålgrupper och vet i detalj hur dessa tänker och resonerar. 

Fyll i din e-postadress i fältet ovan för att få en sammanfattning av rapporten skickad till dig.

Några av våra bästa case