Referenscase

Internationellt livsmedelsföretag

Innnovationsutveckling och –plattform för internationellt livsmedelsföretag

"Vi vet hur människor äter idag, men hur kommer de äta om 5-10 år? Vi kan inte bara ägna oss åt smärre förändringar, vi måste förstå vilka nya produktkategorier vi bör satsa på, och hur vi ska nå människor där de är, handlar och äter i framtiden. Nya koncept helt enkelt. Kan ni hjälpa oss att ta fram en handfull koncept som kan fungera på 5-7 års sikt?"

Ungefär så formulerade vår kund frågan när vi träffades första gången. Lösningen vi kom fram till var att först bygga scenarier för framtidens urbana liv och därefter se hur matkonsumenten och matarenan utvecklas i dessa scenarier. Arbetet bedrivs som en kombination av kreativa workshops med en mindre analysgrupp och en bredare grupp av nyckelpersoner hos kunden, en gedigen trendstudie inom matområdet, en mindre enkät och en social medieanalys med fokus på de måltider de var intresserade. 

Insiktsarbetets slutprodukt, scenarier av framtidens urbana liv, iscensattes av vår illustratör. Dessa var sedan utgångspunkten för den andra delen i  arbetet som handlade om att i en serie workshops identifiera innovationsplattformar, ta fram idéer och slutligen ett tiotal sammanhållna och tydligt beskrivna koncept för framtidens urbana arena. Koncepten illustrerades, utvärderades och prioriterades och fördelades i organisationen efter ett antal perspektiv såsom investeringsbehov och marknadspotential.

Med utgångspunkt i dessa koncept har vår kund nu en gedigen plattform för sitt mer långsiktiga innovationsarbete.

Läs mer om vår metod för framtidsdriven innovation här

Några av våra bästa case