Referenscase

Intressebaserad målgruppsanalys

Insikter om målgruppen med Granngården

I samband med uppdateringen av varumärkesplattform och nytt kommunikationskoncept hade Granngården behov av fördjupad insikt om sin målgrupp. I arbetet med att ta fram insikter om målgruppen samarbetade Granngården med Kairos Future under hösten 2023.

Med stöd av Kairos Futures unika databas över svenska intressen och intressegrupper definierades målgruppen efter de mest relevanta intressena knutna till trädgård, odling och djurhållning. Baserat på dessa intressen kunde Granngården få insikter om målgruppens demografi, värderingar och livsstil, geografi, plats- och bostadspreferenser och konsumtionsvanor, samt trender gällande målgruppens beteenden.

För att få ytterligare förståelse för målgruppen genomförde Kairos Future tillsammans med Granngården en AI-baserad netnografi, en AI-förstärkt djupdykning i data från relevanta diskussionsforum och andra sociala medier, som utmynnade i insikter om målgruppens främsta drivkrafter och pains.

”För oss var det viktigt att verkligen förstå våra kunder, deras intresse och drivkrafter för att definiera hur Granngården kan bli en naturlig del av deras vardag framöver. Mixen av den bredare kartläggningen av intressen kombinerat med netnografin, som gav en tydligare bild av våra kunders primära drivkrafter, gav mycket värdefull data i vårt grundläggande insiktsarbete”

Jenny Maltesson, Marknadschef, Granngården     

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din organisation att förstå människor och konsumenter efter deras viktigaste drivkrafter – deras intressen – genom en skräddarsydd analys eller föreläsning? Kontakta Peter Pernemalm. Vill du i en bild få reda på vilka svenskarnas 100 största intressen är, hur de hänger ihop med varandra, samt hur köns- och åldersfördelningen ser ut för varje intresse? Ladda ned vår poster här.

Några av våra bästa case