Referenscase

ViS, Vuxenutbildning i samverkan

Framtidsstudie kring vuxenutbildning för ViS, Vuxenutbildning i samverkan

ViS är vuxenutbildningens branschorganisation, med uppgiften att driva frågor kring vuxnas lärande gentemot riksdag, regering och centrala myndigheter. Men hur ska ViS agera på sikt, när arenan förändras samtidigt det ställs allt högre krav på utbildning även för tidigare sk ”enkla jobb”. Vad innebär förändringarna för medlemmarna och därmed för ViS? Det var några av frågorna som var ingångsvärden i vår sjätte framtidsstudie inom utbildningsområdet som genomfördes på uppdrag av ViS. Syftet med den var att undersöka vuxenutbildningens uppgift och roll utifrån de krav som morgondagens samhälle ställer på arbetslivet och utbildningsaktörer i framtiden.

Studien genomfördes i en kombination av desk research, expertintervjuer och en omfattande enkätstudie bland beslutfattare samt lärare och deltagare inom vuxenutbildningen kring vuxenutbildningens roll idag och i framtiden. Resultaten summerades i fyra scenarier och en uppsättning konkreta rekommendationer.

Rapporten har använts som ett strategiunderlag av såväl ViS som många av deras medlemmar och som underlag för driva vuxenutbildningsfrågorna i samhället.

Läs mer om forskningsområdet skola och utbildning här.

Några av våra bästa case