Referenscase

Kalix kommun

Flytt och boendeanalys för Kalix kommun

Kalix kommun behövde förstå sina förutsättningar och möjligheter som boendekommun i Luleåregionen på ett djupare plan. För sitt visionsarbete och för att med begränsade resurser välja rätt handling framåt och tryggt fatta nödvändiga långsiktiga beslut om kommunens bostadsförsörjning.

Kairos Futures har genomfört en omfattande studie om flyttmönster och boendepreferenser bland svenskar. Genom att bryta ner Stora flytt- och boendestudien – Jakten på möjligheter i en ny tid till Kalix särskilda läge och förutsättningar gavs det objektiva analys- och kunskapsstöd och utifrånperspektiv som behövdes för att komma vidare i att skapa framtid.

Analysen utgår från ett helhetsperspektiv av omvärldens påverkan på flytt och boende, framgångsfaktorer och roller i det regionala sammanhanget. Flyttströmmar och motiven till dessa, plats- och boendeattraktivitet i olika avseenden och för olika grupper, samt vilka målgrupper som kommunen har bäst möjlighet att nå och vilka samarbeten som kan övervägas i ljuset av detta. Resultaten av studien bearbetades, och slutsatser drogs på plats i Kalix, tillsammans med kommunens medborgare, politiker och medarbetare.

Enligt Peder Nilsson, utvecklingsansvarig näringslivsenheten, har projektet på alla plan levererat ett konkret och tydligt arbetsverktyg som används i det dagliga arbetet. Många egna tankar bekräftades i analysen. Tankar som nu vidareutvecklats och lett till fördjupade insikter i dialog med både politiker, tjänstemän och kommuninvånarna.

Studien var en stor ögonöppnare. Bostadsbyggandet tog fart, och arbetet med att utveckla Kalix som boendeort med pendlingsmöjligheteter i samverkan med Luleå. Det blev bättre än jag kunde tänka mig, säger Peder.

Är du intresserad av att veta mer om flyttmönster och boendepreferenser i Sveriges kommuner? Läs mer om våra forskningsprojekt och föreläsningar här.

Några av våra bästa case