Referenscase

Humanus Utbildning Syd

En av styrelse, ledning och medarbetare ägd strategi- och affärsplan mot 2025

Humanus Utbildning arbetar sedan 20 år med vuxenutbildning, arbetsmarknadstjänster och omställningsstöd med 150 anställda och finns på 17 orter.  För att ta nästa steg i sin utveckling behövde företaget en djupare diskussion kring vad man är och vill vara, vad man gör och borde göra.

Arbetet med strategi och affärsplan följde Kairos Futures arbetsmodell för framtidsäkrad strategisk planering. Ledningsgrupp, styrelse och medarbetare involverades på olika sätt i arbetets moment för att säkra upp relevans och ägarskap.

Vi är oerhört nöjda med projektet, säger Margaretha Pettersson, VD på Humanus. Kairos Futures framtidsrelaterade angreppssätt och professionella processledning har hjälpt oss att skapa en gemensam plattform, där vi lägger en del ryggsäckar bakom oss och bygger vidare på Humanus styrkor. I materialet ”2025 Viljeriktning och strategi” har vi inte bara skapat ett verktyg för våra långsiktiga beslut, utan också tydligt stöd i det dagliga arbetet på alla nivåer

Det jag är mest förvånad över är det enorma engagemang och stolthet som projektet skapat i hela organisationen. Jag trodde man skulle se det som en arbetsuppgift men är överväldigad över ambitionen, deltagandet och resultatet, avslutar Margaretha.

Här kan du läsa mer om Humanus och här kan du läsa mer om strategiutveckling.

Några av våra bästa case