Referenscase

Peab

Framtidsdriven strategi- och affärsutveckling för Peab.

Peab är en snabbt växande börsnoterad koncern med mer än 13 000 anställda. När Kairos Future och Peab inledde samarbetet kring framtidsdriven affärsutveckling hade de en ny koncernstruktur med en internationell ambition och med ett behov av en mer tydlig långsiktig inriktning och en gemensam verksamhetsplanering.

Uppdraget började med en bred analys av den framtida nordiska bygg- och anläggningsmarknaden. Därefter övergick arbetet i att tillsammans med koncernledningen ta fram en ny vision, koncernstrategier och långsiktiga mål. Vi hjälpte också till i att utveckla och införa en ny koncernövergripande affärsplaneringsmodell. Arbetet ledde till förbättrad intern kommunikation, nya kommunikativa grepp och begrepp på marknaden, internationell tillväxt och ökat engagemang bland medarbetare och chefer.

Läs mer om Peab här, och om framtidsdriven strategi- och affärsutveckling här.

Några av våra bästa case