Referenscase

Möt framtidens hållbara konsumenter

Den hållbara konsumenten med Västra Götalandsregionen och Science Park Borås.

Under 2019 har hållbarhetsfrågorna förskjutits hållbar konsumtion och hållbar livsstil. Inte minst uppmärksamheten runt Greta Thunberg och den nya, unga klimatrörelsen har bidragit till detta. Och mycket lite talar för att detta inte kommer att fortsätta.

Men hur ser svenskarna på hållbar konsumtion och livsstil? Vilka olika förhållningssätt finns? Hur skiljer sig teknikoptimisternas perspektiv och prioriteringar från de stilmedvetna kreatörernas, avgiftarnas och de medvetna familjernas? Vilka är de verkliga aktivisterna, och hur stor andel av svenskarna kan sägas vara hållbara konsumenter?

Det och många andra frågor ville Västra Götalandsregionen och Science Park Borås få svar på i sin strävan att bidra till hållbar omställning och hållbara innovationer. Kairos Futures framtidsrapport ger en tydlig bild av just detta och genomfördes under 2018-19 genom en unik kombination av expertintervjuer med forskare och praktiker, trendanalyser och datadrivna konsumentanalyser, där kvalitativ och kvantitativ analys av konsumentgrupper i sociala medier kombinerats med data från stora enkätbaserade konsumentstudier. Arbetssättet kallas Tribal Close Up.

Rapporten presenterar 6 hållbarhetsrelaterade mikrokulturer i det svenska konsumentlandskapet, som täcker runt femtio procent av svenskarna, och 11 trender som formar framtidens hållbara konsumtion.

”Många vill veta mer om drivkrafter för hållbarhet hos konsumenter, kunskaper som är viktiga för såväl företag som beslutsfattare. Rapporten som finansierats av Västra Götalandsegionen är en viktig del av vårt innovationsarbete och av stor betydelse för vårt arbete med hållbara livsstilar”. 

Birgitta Losman hållbarhetsstrateg vid Science Park

Läs hela rapporten här.

Några av våra bästa case