Referenscase

Region Halland

Omvärldsanalys och kunskapsplattform för Region Halland.

Region Halland var halvvägs i sitt arbete med att nå visionen Halland – bästa livsplatsen, som togs fram i samband med formandet av den regionala utvecklingsstrategin 2005. Under den tid som förflutit har såväl yttre som inre förutsättningar förändrats. Det var då dags att göra en uppdatering och framtidssäkring av utgångsläge och utmaningar inför det samlade strategiska arbetet med tillväxt och attraktivitet i regionen, bl.a. inför programskrivningar för EU 2020. De behövde göra en översyn av Hallands förutsättningar nu och framåt mot visionen med sikte på 2020, uppdatera omvärldsanalysen samt att fördjupa analysen av Hallands position och förutsättningar i sitt internationella, nationella och regionala sammanhang, kondensera analysen i en begriplig och lättillgänglig rapport i ett format som gör den möjlig att ta till sig för definierade målgrupper.

Kairos Future utförde en omfattande omvärldsanalys och sammanställde en kunskapsplattform med huvudsaklig utgångspunkt i den egna analysen. I den rapport detta mynnade ut i beskrivs – i ljuset av vision och omvärldsanalys – vilka utmaningar Halland står inför idag och vad man behöver arbeta med framöver för att vara en tillväxtkraftig och attraktiv region år 2020.  

Arbetets har gett ett oberoende utifrånperspektiv med hög trovärdighet på Hallands attraktivitet och används i programskrivningar och som underlag för att forma en gemensam riktning framåt med regionens aktörer. 

Några av våra bästa case