Referenscase

Innovationsarbete med ATG

Innovationsledningssystem för säkrad konkurrenskraft.

En bransch i snabb förändring och nya spelare som gjort entré i affärslandskapet hade ställt ATG inför nya utmaningar. Som ett steg i ledet att säkra ATGs framtida konkurrenskraft införde företaget en ny funktion med uppdrag att möjliggöra snabbare innovation, ta till vara på medarbetarnas bästa idéer och att blicka längre fram för att tidigt snappa upp de viktigaste möjligheterna. I arbetet med att sätta både struktur, strategi och riktning på plats samarbetade ATG med Kairos Future under våren 2020. 

Projektet genomfördes som en serie workshops och allt arbete skedde digitalt. Med hjälp av en kombination av verktyg arbetade teamet i videoformat i både helgrupp och mindre grupper och genom mallar och kreativa samskapandeytor, så kallade murals, dokumenterades arbetet. Formatet anpassades hela tiden till varje workshops syfte och mål och genom att plocka det bästa från beprövad metodik med möjligheterna i det digitala formatet lyckades grupperna, tillsammans med Kairos Future, ta fram både trendkarta, vision för innovationsfunktionen, en ny innovationsprocess, strategiska innovationsområden och konkreta koncept. 

"Att samla hela teamet kring en systematisk process har gjort att vi nu har en tydlig bild framåt både kring hur vi vill arbeta med innovation och vilka områden vi vill satsa inom. Att göra det hela på distans har fungerat mycket bättre än vi någonsin hade kunnat gissa."

Sten Andersen, Chief Innovation officer, ATG.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa även din organisation att systematiskt arbeta med Innovation? Kontakta Jörgen Jedbratt. Vill du få en översikt över vad som kännetecknar framtidsdrivna organisationer? Ladda ner vår affisch "Framtidsdriven organisation och innovation".

Några av våra bästa case