Referenscase

Wonderful Copenhagen

The end of tourism as we know it

Turistindustrin är just nu inne i en imponerande tillväxtfas, och utgör en betydande del av många länders ekonomi. Något som lett till ökade påfrestningar för industrin och dess stödjande strukturer, samtidigt som rådande trender bidrar till ökad disruption, vilket utmanar de traditionella affärsmodellerna.

Vilka trender är viktigast att ta i beaktning? Och hur kan nationella kommunikationsavdelningar och destinationsmarknadsföringsavdelningar dra nytta av dessa? Och på vilket sätt behöver de anpassa sig till de kommande förändringarna? Det var de frågor som Wonderful Copenhagen, den officiella turistorganisationen i Köpenhamn, hade när de träffade Kairos Future i maj 2016.

Kairos Future hjälpte Wonderful Copenhagen att få grepp om trenderna, och gav dem, genom workshops, en extra skjuts i arbetet med att att ompröva sin strategi och omorganisera sig.

En av trenderna – digitaliseringen – bidrog till att nya roller inom organisationen skapades för att kunna hantera nya marknadsföringskanaler. Trenderna "strävan efter äkthet" och "delningsekonomi" gav inspiration till begreppet "localhood" där resenären ses som en tillfällig köpenhamnsbo.

Wonderful Copenhagen tog utifrån detta fram en helt ny strategi med den djärva titeln “The end of tourism as we know it”, som lanserades i januari 2017. Signe Jungstedt, utvecklingschef på Wonderful Copenhagen, förklarar:

– Vi har ännu inte funnit alla lösningar, men vi behövde formulera frågorna för att därefter hitta svaren. Kairos Future har hjälpt oss i det inledande skedet och fått oss att förstå att vi måste vara djärva för att kunna ta det första steget mot framtiden.

Kairos Future har hjälp flera destinationsmarknadsföringsorganisationer i Sverige och i andra europeiska länder att bygga strategier för att sätta framtiden först. För mer information och exempel, vänligen kontakta oss.

Några av våra bästa case