Referenscase

Swerea

Framtidens material

Framtidens material, som är en fortsättning och fördjupning av Framtidens industri från 2015, fördjupar kunskaperna om vad det är som formar materialutvecklingen i framtiden. I rapporten beskrivs hur material blir allt smartare och komplexare och i många fall förväntas bidra till några av människans allra viktigaste utmaningar som hållbarhet, återvinning och energieffektivisering. Swerea vill med dessa rapporter bidra till att på lång sikt stärka svensk industri samt att ligga i framkant när det gäller material och materialutveckling.

Göran Carlsson, VD för Swerea AB, säger:

”Genom tankeledarrapporten Framtidens material hoppas vi kunna bredda synen på materialutveckling och väcka fler tankar och idéer om hur vi tillsammans kan bryta ny mark och skapa framtidens supermaterial. Med Kairos Future som partner kunde vi få både en udd såväl som en välbalanserad bredd i samtal med olika intressegrupper och i den sammanfattande rapporten.”

Läs mer om Swereas rapport här.

Några av våra bästa case