Referenscase

Swerea

Studie om framtidens industri för Swerea

Swerea är den svenska forskningskoncernen för industriell förnyelse och hållbar tillväxt vars yttersta syfte är att bidra till svensk industris konkurrenskraft.Tillsammans med Swerea har vi undersökt och kartlagt de viktigaste drivkrafterna och trenderna som transformerar såväl svensk som internationell industri. 400 personer inom industrin, akademin och samhället har intervjuats. Resultaten sammanställdes i en rapport, "Framtidens Industri", där vi identifierar 3 drivkrafter, 7 skiften och 4 scenarier för en förändrad industri. Swerea använder resultaten i sitt framtidsinriktade strategiarbete.

Göran Carlsson, VD för Swerea AB, säger:

Swerea har blivit förvarnade och redan byggt in delar av framtidsstudiens resultat i Swereas egen strategi för att vi ska vara förberedda. Vi har också på flera olika sätt skapat möten mellan människor för att inspirera dem att tänka på framtiden och vägen fram mot framtiden, vilket har varit en fantastisk resa. Kairos Future har varit en kompetent partner i detta viktiga arbete. 

Läs mer om Swerea här. Här kan du också läsa mer om hur vi arbetar med tankeledarskapsprojekt

Några av våra bästa case