Referenscase

UNWTO & ETC

Netnografisk studie över kinesiska turister för internationella turismorganisationer

Efter den senaste tidens ökning av turister från Kina har världsturismorganisationen (UNWTO) och den europeiska reseorganisationen (ETC) signalerat att de behöver få en djupare förståelse för kinesiska turister, eftersom relativt lite är känt om dessa och deras behov. Genom en netnografisk studie av mer än 70 miljoner reserelaterade inlägg i sociala medier identifierade Kairos Future trender i Kinesiska resebehov och reserelaterade klagomål, och beskrev fem huvudtyper av kinesiska turister.

Medlemsländerna använde studiens resultat till att ta fram nya resmål riktade till kineser samt till strategisk marknadsutveckling. Eftersom resultaten visade sig innehålla användbara, konstruktiva och helt nya insikter rörande europeiska resmål, blev Kairos Future tilldelad uppdraget att utföra uppföljande studier riktade mot de ryska och brasilianska marknaderna. Många resmål har ansökt om skräddarsydda rapporter för deras egna behov så att de kan justera sin marknadsföring och sina produkter till behoven av olika turistgrupper på de olika marknaderna. Den netnografiska rapporterna har hjälpt till att ge färg åt den traditionella marknadsdatan genom djupa insikter, historier, citat och foton. 

Läs mer om hur vi arbetar med Big Data här

Några av våra bästa case