Dcipher

Accelererar insiktsarbetet

Dcipher hjälper dig att accelerera insiktsarbetet oavsett vilka textdata du arbetar med – öppna svar, media eller sociala media, patent, vetenskapliga artiklar eller pdf-dokument. Importera, berika, analysera och automatisera textanalys och arbetsflöden utan en enda rad kod. Dcipher kan jobba med texter på vilket språk som helst, och hittar, utan att ha några antaganden om vad den ska leta efter, de mest relevanta insikterna, trenderna och mönstren.

Besök webbplatsen

Säg hej till Dcipher

Dcipher är en unik textanalysplattform, baserad på internationellt patenterade algoritmer och baserad på Kairos Futures erfarenheter från mer än 300 kundprojekt. En av Dciphers unika förmågor är den självständigt och automatiskt identifierar trender och mönster i stora mängder data, som till exempel bloggar, tweets, nyhetstexter, analytikerrapporter eller patentabstracts. Det betyder att analytiker inte längre behöver starta med hypoteser om vad de letar efter, Dcipher hittar de mest värdefulla insikterna ändå. Och eftersom den inte har några förutfattade meningar så kan den också hitta sådant som människor förbiser. Dcipher kan, utan träning, arbeta med data i vilket språk som helst, och har redan framgångsrikt hanterat över 140 språk.

Kundanpassade lösningar

Med start i Dciphers förmågor i form av en uppsättning analys- och grafiska presentationsmoduler så utvecklar vi tillämpningar till enskilda kunder. Med stöd i Dciphers förmåga att fånga svaga signaler och latenta trender och att klarlägga konsument- eller konkurrenslandskap så designar vi lösningar till varje tänkbart behov, oavsett om det handlar om att förstå kund- eller tekniklandskap, hålla kolla på nya trender eller konkurrenters agerande. Eller för att klassificera kundförfrågningar eller forskningsansökningar.

Exempel på vad Dcipher hittills gjort

Dcipher har bidragit till värdefulla underlag i strategi- och affärsutveckling, produktutveckling, och tjänsteutveckling för många olika typer av företag och organisationer världen över. Dcipher har till exempel:

  • Skapat insikter kring kinesiska och brasilianska resebeteenden, efter att analyserat flera miljoner bloggar på uppdrag av UNWTO (World Tourism Organization) och European Travel Commission.
  • Kartlagt teknikområden och uppdragsgivarens och konkurrenternas varumärkesposition i dessa för ett ledande globalt teknikföretag, genom att analysera bloggar, analytikerrapporter och branschmedia.
  • Levererat data en plattform som automatiskt identifierar intressanta startups i Kina för ett tyskt industriföretag.
  • Hjälpt en forskningsfinansiär att blixtsnabbt och automatiskt kategorisera forskningsansökningar med topp-precision.