Referenscase

Kinnarps

Trendrapport om arbetslivet – hur vi arbetar, möts och lär – för Kinnarps.

Kinnarps

Arbetslivet – hur vi arbetar, möts och lär – genomgår flera stora förändringar. Kairos Future har på uppdrag av och tillsammans med Kinnarps undersökt dessa förändringar närmare, vilket resulterade i  rapporterna Kinnarps Trend Report 2013 och 2015. I Kinnarps Trendrapport 2013 illustreras de förändringarna som vi har sett som särskilt viktiga för arbetsplatsen. Rapporten handlar om åtta viktiga förändringar i sättet vi arbetar, hur vi möts och lär oss i framtiden. Vi är övertygade om att framtidens kontor kommer att se helt annorlunda ut än idag. De viktigaste drivkrafterna bakom de här förändringarna är ny teknik, nya värderingar, globalisering och skiftet till ett Tankesamhälle.

Kairos Future hade även uppdraget för Kinnarps Trendrapport 2015, där vi ansvarat för  processledning och trendspaning och tagit insikterna från den första rapporten längre och djupare. Den här gången fokuserade vi på Workplace and Lifespace Design for the Diverse Decade, med fem viktiga trendområden. Som en del i detta arbete genomfördes en internationell workshop i London. Se filmen från workshopen nedan. 

Här kan du beställa rapporten

Några av våra bästa case