Referenscase

Chiles gruvministerium

Scenarioplanering för gruvindustrin i Chile med Chiles gruvministerium, CORFO och SONAMI

Chiles gruvministerium

Kommer en hållbar gruvindustri kunna utgöra en central del för Chiles framtida utveckling? Är det möjligt att förena den chilenska gruvtillväxten i den centrala delen av landet, med andra aktiviteter och markanvändning på lång sikt? Dessa osäkerheter var utgångspunkten för scenarioplaneringsprojektet "En hållbar gruvindustri i centrala Chile: Scenarier mot 2035" som Kairos Future utvecklade tillsammans med Chiles gruvministerium, CORFO (Chilenska Tillväxtverket) och SONAMI (Gruvbranschföreningen).

Huvudsyftet med initiativet var att bygga en dialogplattform för en bred grupp av intressenter (representanter och experter från den offentliga och den privata sektorn, och det civila samhället) för att påbörja en dialog om vilka aspekter och begränsningar som behöver åtgärdas idag och vilka långsiktiga åtgärder som behöver genomföras för att gruvindustrin i centrala Chile blir ett kraftfullt utvecklingsverktyg för landet mot 2035.

Rapporten är resultatet av denna dialog och omfattar insikter från experter från mer än 50 representanter för det chilenska samhället som deltog i två seminarier i Santiago de Chile lett av Kairos Future. Scenarioplaneringsinitiativet utgör således ett första steg i en strategisk process mellan de offentliga och privata sektorerna, experter och den akademiska världen.

I processen identifierades två strategiska osäkerheter som utgjorde grunden för scenarierna. En strategisk osäkerhet handlar om världens framtid kopparmarknaden, den andra om den framtida utveckling av förtroende och styrning i Chile. Fyra scenarier kom ut baserat på dessa osäkerheter.

Läs mer om hur vi arbetar med scenarioanalys här

Få en engelsk sammanfattning av rapporten i din inbox genom att fylla i din e-postadress ovan. Hela rapporten på spanska finns att läsa här

Några av våra bästa case