Referenscase

Strategi för Fortalecimiento Atlántico

Framtidsdriven strategisk konkurrenskraft och innovation

Tillsammans med Departamento del Atlántico, Colombia, representerade av CESi – Centro de Excelencia en Sistemas de Innovación – i Baranquilla, Atlántico i Colombia, har vi arbetat med ett omfattande projekt innehållande en framtidsstudie med scenarier för lantbruksindustrin i Atlántico. Scenarierna utgjorde grunden för en innovations- och strategiplan för jordbrukssektorn. Detta följdes av en jämförelse av olika regioner runt om i världen i termer av innovation och forskning för hela regionen (inte bara lantbrukssektorn), där Atlántico kunde jämföras med andra för att få insikter kring sitt utvecklingsarbete inom forskning, utveckling och innovation.

Projektet har inkluderat traditionell ”desktop research”, workshops, scenarioplanering, AI-stödd big data-analys, med mera för att analysera konkurrenslandskapet och för att utveckla och formulera en innovationsagenda för regionen. Den slutgiltiga rapporten inkluderar både en vision och en strategisk utvecklingsplan för regionen, inriktad på en ”smart region”, baserat på sex delar: smart miljö, smart ekonomi, smart medborgarskap, smart liv, smart styrning och smart mobilitet. Inom dessa områden belyste och utformade vi strategier för områden som digitalisering, automatisering med mera.

"Everyone is so happy with the work and especially the benchmarks have been fantastic. Kairos Future brings prestige and credibility!"
Jose Polo, CEO, CESI

Projektet planerades mellan januari–mars 2020, i tron att vi skulle kunna genomföra en stor del av projektet på plats i Baranquilla, Colombia. Men på grund av Covid-19-pandemin arbetade vi fram en digital process som inkluderade distansmöten, och workshops där 50 eller fler deltagare arbetade i så kallade ”breakout rooms” för att bidra med kunskap om framtid och utveckling.

Projektet och dess process baserades på TAIDA-modellen, utvecklad av Kairos Future och vida använd under de senaste 30 åren inom framtidsstudier, strategi- och innovationsprojekt för att hjälpa ett stort antal kunder.

Resultaten från projektet har publicerats på spanska i Plan de Competitividad Atlantico 2035 och Plan Estrategico Departamental de CTeI Atlantico 2035.

Några av våra bästa case