Konsulttjänst

Framtidsdriven innovation

Hitta dina framgångsnycklar genom framtidsdriven innovation

5 Steps to Turn your Business into an Innovation Machine

Få artikeln i din inbox

När vi talar med chefer och innovationsledare hör vi ibland att det inte är idéer som saknas utan genomförande – möjligheten att ta idéer till marknaden eller att implementera nya processer i den egna organisationen. I andra hör vi dock något helt annat, nämligen att det inte är resurser utan idéer som saknas. Vi har helt enkelt inte nog med bra idéer, säger många företagsledare.

Vi tror att båda sidor kan ha rätt, men vad vi har märkt är att ytterst få företag har en systematisk process för att generera nya idéer. Detta verkar i synnerhet stämma när det handlar om innovation som ligger bortom den rent inkrementella, som t ex utveckling av nya innovationsplattformar. Konsekvensen av detta blir en överbetoning på kortsiktiga stegvisa förbättringar, som helt saknar möjlighet att förändra spelplanen. De flesta företag behöver en ”game changer” då och då.

Med 20 års erfarenhet från konsultarbete och research har vi finjusterat en process som syftar till att lösa dessa problem. Vi kallar den framtidsdriven innovation, eftersom den tar sin avstamp i omvärld, trender, osäkerheter och möjligheter i omvärld och affärslandskap, eller vad vi kallar närvärld. Ibland stöder vi processen med vår co-creationplattform Co:tunity.

Genom åren har vi hjälpt mängder av företag och organisationer med att identifiera nya innovationsplattformar och game-changers och få en process för framtidsdriven innovation på plats. Vi har gjort det i olika branscher och i flera länder runt om i världen. Marabous Premium-choklad är bara ett av många resultat av denna process.

Genom att kombina systematisk idégenerering och en lika systematisk utvärdering av nya, oavsett om det rör sig om strategiska eller taktiska idéer, process- eller produktinnovationer ger arbetssättet en samla bild av alla möjligheter. Processen underlättar också avvägningen mellan kortsiktiga förbättringar och långsiktiga investeringar vilket gör beslut om resursallokering enklare.

Till syvende och sist återstår en enkel fråga: Har din organisation tillräckligt många initiativ med tillräcklig potential i pipeline för att försäkra er om att lyckas om tre, fem, eller tio år?

Våra expertområden