Referenscase

Dansk ArkitekturCenter

Scenarier för ett grönare Danmark för Dansk Arkitekturcentrum.

Dansk ArkitekturCenter

Finns det möjligheter för Danmark och dess kommuner att genomföra en grön omställning fram till 2050? För att belysa den frågan har Dansk Arkitekturcentrum, DAC, genomfört ett omfattande arbete för undersöka hur det kan gå till. Scenarier är en viktig del i arbetet. Kairos Future utvecklade fyra scenarier för ”Grøn omstilling i de danske kommuner fram till 2050”. Vi ledde en process med tre så kallade Camps, där hundratals deltagare från Danmarks kommuner, akademi och näringsliv bidragog med omvärldsspaningar och scenariofördjupningar. Tillsammans med  det danska konsultföretaget DAMVAD har vi analyserat olika utvecklingstendenser och beskrivit scenarier.

Scenarierna har använts av DAC i flera forum, bland annat på biennalen i Venedig, och de ligger till grund för fyra danska arkitektbyråers fördjupning för ett antal kommuner, där de beskriver den gröna omställningen mer på djupet, inklusive energi, transport och dagligt liv.

Få rapporten i din inbox genom att fyll ai din epostadress ovan. Mer information om projektet finns här.  

Några av våra bästa case