Referenscase

Manpower Work Life

Stärka expertrollen inom arbetsmarknadsområdet

ManpowerGroup är det ledande bemanningsföretag i Sverige och internationellt. För att säkra och stärka positionen genomför ManpowerGroup regelbundet olika internationella studier, bland annat en global sysselsättningsbarometer - Manpower Arbetsmarknadsbarometer - som följer efterfrågan på arbetskraft i olika delar av världen.

ManpowerGroup i Sverige såg dock ett behov av mer komma närmare de mer vardagliga arbetslivsfrågorna och kunna erbjuda kunder och allmänhet kunskap om synen på arbete, chefskap och arbetsplatser. Hur ser svenskar på kreativitet och chefskap? Har gemensamt fika någon betydelse för effektiviteten? Hur bör arbetsplatsen designas – och hur mycket ”jobba hemma” är lagom?

Det var den typ av frågor som det var viktigt att få svar på. Därför inledde de 2007 ett långsiktigt samarbete med oss som en ledande aktör inom området. Vi hade tidigare genomfört en lång rad större svenska och internationella studier om bland annat generations syn på arbete, framtidens ledarskap och ungas intresse för chefskap.

"Vi har under 8 år tillsammans med Kairos Future byggt upp en verksamhet som ingen annan på marknaden kan mäta sig med. Manpower Worklife är Sveriges största arbetslivspanel och vår expertkunskap delar vi med oss till företag, studenter, forskare, organisationer, offentlig verksamhet och fackföreningar. Under åren har vi producerat flera böcker och ca 50 rapporter" /Hans Makander, Informationschef ManpowerGroup

Manpowers kundansvariga och tankeledare använder undersökningarna och presentationsmaterialet i dialog med kunder och som föreläsningsunderlag på konferenser.

Läs mer om tankeledarskap här och om Manpower Work Life här
 

Några av våra bästa case