Referenscase

Opinion hälsa

Hälsans och vårdens framtid med konsumenten i förarsätet

2007 – samma år som Apple släppte sin första iPhone – startade en ny digitaliseringsvåg inom hälsoområdet. Det nya var att digitaliseringen av vård och hälsa började drivas lika mycket av konsumenter, appanvändande och globala IT-aktörer, som av vårdsystemet självt. Det var då ytterst oklart vilka effekter som skulle uppstå i kölvattnet av utvecklingen, men vad som redan då var tydligt vara att ingen aktör ensam skulle förmåga att hantera helheten på egen hand.

För att skapa en gemensam förståelse för vad som var i görningen startade vi långtidsprojektet Opinion Hälsa och samlade inom detta aktörer från vårdarenans alla delar – läkemedelsföretag, privata och offentliga vårdgivare, arbetsgivarorganisationer, försäkringsbolag, IT-företag och patientorgansationer.  

Under en lång följd av år har vi inom detta ramverk systematiskt arbetat med fråga efter fråga som berör framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, dels genom internationell scanning av vad som ligger i frontlinjen i kombination ny unik data kring hur såväl konsumenter som arbetsgivare och vårdpersonal m fl ser på hälsa och vårdsystem, dels genom en serie workshops och seminarier där resultaten från dessa studier diskuterats och processats till mer konkreta slutsatser.

Syftet med projektet var detsamma som med de flesta andra av våra multiklientprojekt: Att skapa bästa möjliga insikter om framtiden så att de som deltar kan bidra på bästa möjliga sätt till en positiv samhällsutveckling. 

Som resultat av Opinion Hälsa har vi sett hur olika perspektiv kunnat brytas, broar byggts och nya samarbeten startat när ny insikt och ett gemensamt sökande stått i centrum. Men vi har också sett hur resultaten från projektet gett konkreta avtryck i de deltagande företagens och organisationeras utvecklingsprogram, där vi från Kairos Future många gånger bidragit med ytterligare inspel.

Vill du veta mer om Opinion Hälsa? Klicka här.

Några av våra bästa case