Referenscase

Höganäs kommun

Omvärldsanalys för Höganäs kommun med sikte på 2030.

Som grund för arbetet med en kommunövergripande översiktsplan för Höganäs kommun behövdes en analys av kommunens utgångsläge, omvärldens påverkan och utmaningar för kommunen mot år 2030. Med utgångspunkt i befintlig offentlig statistik och data, material från Höganäs kommun och med stöd av egenutvecklade metoder och modeller genomförde Kairos Future en sammanställning och analys av Höganäs grundläggande förutsättningar inför framtiden.

Sammanställningen presenterades på ett framtidsseminarium för tjänstemän, politiker och representanter för kommunala bolag och handelsbolag, som aktivt bidrog till utveckling av arbetet. Resultatet av omvärldsanalysen och seminariet dokumenterades i en rapport. 

Höganäs kommun använder omvärldsanalysen i sitt fortsatta arbete med översiktsplaneringen. Man har även, med omvärldsanalysen som grund, valt att arbeta vidare med de efterföljande momenten i TAIDA processen, d.v.s. att ta fram en önskad målbild, strategier samt handlingsplanering. Även detta arbete har Kairos Future medverkat i med analys och process- och ledningsstöd. Det innefattade översyn av vision, tillgångsanalys, strategi, samt strategimplementering i kommunens nämnder i form av framtagande av effektmål med indikatorer. 

Läs och se mer om Höganäs vision, strategierna för att nå den, och var kommunen befinner sig på resan för att nå den: hoganas.se/Invanare/kommun-och-politik/vision/

Några av våra bästa case