Referenscase

Visit Norway

Är hållbarhet värd att betala för?

För destinationer världen över gäller det att planera för hållbar utveckling, en allt viktigare förutsättning för att bevara attraktionskraften. Innovation Norway, som arbetar med destinationsutveckling och marknadsföring av Visit Norway, ville förstå drivkrafterna och värderingarna bakom hållbart resande och kontaktade därför Kairos Future. Två paneler, ett befolkningsrepresentativt urval på 1100 personer och en självrekryterad panel på 1400 early adopters, från Sverige, Norge och Danmark fick via innovationsplattformen Co:tunity svara på frågor om hållbart resande och komma med egna idéer.

– Vi arbetar aktivt med utveckling och marknadsföring av Norge som turistmål och vill stärka positionen bland befintliga och nya målgrupper. Efterfrågan på hållbara resmål ökar kraftigt och bland svenska turister ser vi att detta har blivit mycket viktigare. Vår uppfattning är att svenskarna ligger i framkant och driver trenden av ökad medvetenhet kring hållbara resor, säger Innovation Norways marknadschef Andreas Solhaug.

Co:tunity ger möjligheten att kombinera enkätundersökning med öppen idégenerering. Deltagarna fick, utöver att svara på frågor om resande, även skicka in egna idéer på temat ”marknadsföring av hållbara resmål”. Intresset var stort och totalt kom det in 598 idéer som Innovation Norway nu har sammanställt till 16 koncept som presenteras och diskuteras bland Norges ledande turistdestinationer.

Miljövänlig resa till och från destinationen allt viktigare

När respondenterna fick frågan “Vad innebär ett hållbart resmål för dig?” blev det tydligt att resan till destinationen är central ur ett hållbarhetsperspektiv. Vid genomgång av fritextsvaren ser studien tre viktiga teman som går in i varandra:

1. Miljövänlig resa både dit och på plats

Här handlar svaren om att man hellre väljer tåg eller buss istället för flyg. Att man semestrar i eget land eller annat land i närheten och undviker långresor.

2. Inget överutnyttjande av resurser

Att hotellet är miljövänligt med textilier, rengöring, hygienprodukter med mera, liksom att maten är närproducerad och att personalen har dräglig arbetsmiljö med skälig lön.

3. Att destinationen jobbar för hållbarhet för både besökare och bofasta

Här handlar resonemangen om äkthet, autenticitet och vikten av att resmålet använder sig så mycket som möjligt av det lokala utbudet. Man vill att pengarna man spenderar ska gå så långt som möjligt till lokalsamhället.

 

Vill du veta mer om hur skandinavernas inställning till hållbarhet kommer påverka deras framtida resbeteende? Gå med i den femte upplagan av forskningsprojektet Kairos Travel Trend Report: läs mer här eller kontakta Johanna Danielsson

Är du intresserad av att veta mer om vårt verktyg för öppen innovation, kontakta Johan Hammarlund.

Några av våra bästa case