Referenscase

Tieto

Att utforska den framtida branschutvecklingen för ett teknikföretag

Hur ser våra kunder på hur ny disruptiv teknik som sociala media, sakernas internet, molnlösningar, big data och automation förändrar såväl branscher som företags affärsmodeller och processer? Vad tror de om förändringens hastighet och hur de påverkar olika funktioner i företagen, och vilka är de främsta interna barriärerna mot framgångsrik transformation? Det var några av de frågor Tieto bad oss undersöka i en studie bland nordiska företagsledare.

Vi löste uppgiften genom att kombinera desk research, djupintervjuer, en serie rundabordssamtal och en enkätundersökning bland 500 nordiska företagsledare. Vi förde intensiva diskussioner kring tematisering och tolkningar tillsammans med våra uppdragsgivare.

Rapporten blev The Future of Business Transformation, som användes i kommunikation med kunder, mot specifika branscher, på seminarier, i kundmöten och via webb och sociala media.

Läs mer om transformativ teknologi här och tankeledarskap här

Några av våra bästa case