Referenscase

Staffansgymnasiet i Söderhamn

Omvärldsdriven strategiutveckling för Staffangymnasiet i Söderhamn

En minst sagt turbulent utbildningsarena med stora utmaningar för enskilda skolor och skolhuvudmän bidrog till att Staffangymnasiet tillsammans med Kairos Future utvecklade en långsiktig färdväg genom ett omfattande strategiarbete. 80 pedagoger och övrig skolpersonal bidrog i processen med att kartlägga betydelsefulla trender som förändrar utbildningsarenan och som manar till handling. Vidare skrev de inspirerande ”Brev från framtiden” och kom med idéer till hur Staffangymnasiet ska ta sig till framtiden tillsammans.

”Strategiarbetet har mynnat ut i en utvecklingsprocess där all personal är involverad. Nu vet vi vad vi ska fokusera på och vilka förändringar vi behöver göra för att få bästa effekt i undervisningen på skolan. Vi har en gemensam vision och en klar strategi för vår utveckling på Staffangymnasiet. Vi vet också att det är vi som både kan och bäst vet hur förändringen ska göras. Att få vara med i en sådan här process är otroligt inspirerande och kan kanske bäst beskrivas med vår vision - ”På Staffan blir jag mitt bästa jag och vi vårt bästa vi” i kombination med den arbetshypotes som hördes ur personalgruppen…”Hur svårt kan det vara” /Johan Rasmussen, Gymnasiechef


Läs mer om hur vi arbetar med strategiutveckling här. 
 

Några av våra bästa case