Referenscase

Innventia

Global Outlook Report för Innventia – ett världsledande forskningsinstitut.

Innventia

Innventia är ett forskningsinstitut med världsledande ställning inom områden som massa, papper, grafiska produkter, förpackningar och bioraffinaderi. I Packaging 2020 pekade vi, Innventia och Kairos Future, på några megatrender som utmanar produkt- och förpackningsindustrin: en växande global medelklass, en åldrande befolkning, begränsad råvarutillgång och en intensifierad urbanisering. Vi ser att förpackningens material, och inte bara dess utseende, styr våra köpbeslut. Vi ser också en tydlig efterfrågan och ett stort behov av smartare förpackningar.

Vi på Innventia har använt slutsatserna i Packaging 2020 i vårt strategiarbete och som vägledning i samtal med kunder, finansiärer och övriga intressenter.

Packaging 2020 fick snabbt ett brett internationella genomslag. I skrivande stund har rapporten väckt intresse i över 30 länder och för att möta efterfrågan har vi tryckt över 4000 exemplar. 

Några av våra bästa case