Förflyttning – Från evolution till revolution

Revolutionen står runt hörnet! Efter hundra år av beskedlig inkrementell utveckling inom transport- och förflyttningslösningar ser vi nu en betydligt mer radikal utveckling ta fart – en förflyttningsrevolution. En era där digitalisering, big data och delningsekonomin stöper om logiken för nya tjänster och produkter.

Få saker är så vardagliga och så tydligt en del av våra liv som förflyttning. Förflyttning av oss själva till jobbet, förflyttning av våra barn till skola och aktiviteter, förflyttning av matvaror och paket. Ibland förflyttning för nöjes skull, som när vi reser.

Sätten vi förflyttar människor och varor idag skiljer sig inte väsensskilt från hur det sett ut under många år. Den typ av förflyttning som vi alla vant oss vid under de senaste 150 åren som bygger på att maskiner tar oss runt på olika sätt har länge genomgått en förflyttningsevolution. Vi har fått se förbränningsmotorer bli alltmer effektiva, ångloken har ersatts av höghastighetståg och nya typer av miljövänliga bränslen har introducerats i gamla typer av fordon.

Men något håller på att hända. Nya möjligheter för att frakta paket och förflytta människor växer fram. Det blir allt smidigare att med säkerhet och exakthet leverera varor och tjänster så att de sömlöst passar in i vår vardag och synkar med våra egna förflyttningar. Vi befinner oss mitt i en förflyttningsrevolution.

Vad är då detta skifte som vi har valt att kalla förflyttningsrevolutionen? Egentligen består det av ett flertal skiften relaterade till förflyttning av människor och varor som alla, i sin tur, möjliggörs av en mängd trender och utvecklingar. Det som händer idag är att sätten vi förflyttar oss själva och saker på ändrar karaktär, många gånger understött av datoriseringen och digitaliseringen.

5 drivkrafter bakom förflyttningrevolutionen

  • Ändrad syn på ägande – Delningsekonomin har fått fäste allt eftersom attityderna gentemot ägande har förändrats samtidigt som jakten på det friktionsfria livet gör att alltfler gärna slipper leta parkering, oroa sig för att få cykeln stulen eller förvara en massa kläder de sällan använder.
  • Nyttiggörandet av de slumrande resurserna – Genom att koppla ihop redan tillgängliga resurser som inte nyttjas – så kallade slumrande resurser – med någon som är beredd att betala för resursen kan nygamla tjänster med nya affärsmodeller tas fram, tex taxiresor med Uber eller hemleveranser av mat med Foodora. Genom att resurserna redan finns och dessutom inte ägs av tjänsteleverantören kan tjänsterna göras mycket billigare och samtidigt erbjuda bra marginaler.
  • Digitalt understödd tillit – Internet är brutalt i sin transparens. Makten har förflyttats till kunderna som också vant sig vid att få hela bilden några klick bort. Och de frågar sina vänner – folk de litar på. En säljare är inte längre en trovärdig källa till råd. Denna möjlighet till att göra det perfekta köpet kan bara hittas på nätet.
  • Mobil med hjälp av mobilen – Tillgängligheten som de smarta telefonerna erbjuder är oslagbar. De är alltid där, alltid uppkopplade och varje mobil är knuten till en särskild individ och dennes plats, konsumtionsmönster och vanor. Detta producerar värdefull data som organisationer i framkant kan nyttja för att bygga tjänster baserat på.
  • Teknikutvecklingen – Sist men inte minst så finns det ren teknikutveckling som driver på förflyttningsrevolutionen. Vi skulle inte våga styra våra bostäder med mobilen eller dela med oss av så mycket information om oss själva om det inte vore för de framsteg inom IT-säkerhet som gör systemen svårhackade. Internet of things är en annan trend som är en förutsättning för förflyttningsrevolutionen, som i sin tur drivs på av teknikutveckling inom sensorer (pris, storlek, energieffektivitet) och IT-infrastruktur såsom 5G.

Tjänster i förflyttningrevolutionens spår

Förflyttningsrevolutionen har potential att, med hjälp av digitalisering, big data och delningsekonomin, stöpa om logiken för nya tjänster och produkter. Här är exempel på några av de tjänster som växer fram.

Förflyttning som tjänst

Ett stort förflyttningsskifte som digitalisering och tillgängligörandet av de slumrande resurserna medfört är konsumtionen av förflyttning som tjänst istället för att köpa ett fordon som i sin tur kan förflytta en. Samlingsnamnet för dessa och liknande tjänster som poppat upp är MaaS – Mobility as a Service. Det som tidigare enkelt kunde samlas under begreppet kollektivtrafik är nu en bred flora av olika tjänster. Varför äga möjliggöraren till mobilitet när du kan köpa själva mobilitetstjänsten direkt? Förutom tillgång till bilpooler av olika slag kan man köpa sig en billig resa med en ”taxi” genom Uber eller tillgängligheten till en cykel genom City bikes.

En intressant aspekt av MaaS är hur det har potentialen att sudda ut gränserna mellan den kollektiva trafiken, de kommersiella transportlösningarna och de lösningar som privatpersoner själva äger eller råder över. Nyckeln till detta är plattformen. En stor aktör med en bra digital plattform och bra relationer med transportaktörer har chansen att bli en mäktig spelare.

Leveranser där du vill ha dem

2015 lanserade Volvo Cars sin nya tjänst In-car delivery tillsammans med ett antal partnerföretag, däribland Postnord. Tjänsten går ut på att Postnords aktuella chaufför, med hjälp av en digital nyckel, kan låsa upp bakluckan på kundens bil, var den än står, och lämna paketet där. När leveransen är klar är den digitala nyckeln förbrukad. Det enda mottagaren av paketet behöver göra är att meddela ungefärlig plats för bilen och godkänna att Postnord ska ha tillgång mellan vissa klockslag.

Men varför stanna där? Sedan Volvos In-car delivery har vi sett tjänster såsom In-fridge delivery (mat beställd på Ica.se levereras hem, hela vägen in i kundernas kylskåp), Smartbox (ett mobilt förråd utkört till din bostad som du packar med allt du vill bli av med) och Clutter (ett digitalt förråd där allt du förvarat hos dem fotas och dyker upp när du loggar in på Clutters hemsida för att enkelt kunna klickas hem igen när du behöver det).

Hur vi rör oss påverkar hur vi bygger hem och städer

Är In-fridge delivery och förrådstjänster som leveransboxar i ditt hem startpunkter för ett helt nytt sätt att organisera vårt boende, och i förlängningen våra städer och samhällen? Var kommer gränsen för hemmet att gå? Fastighetsägare börjar redan nu planera för en leveransinvasion: uppgradera till senaste smarta kodlåsen och teama upp med förrådstjänster, matleverantörer, bilpooler, läkarvård och musiktjänster. Samtidigt vävs nya logstiklösningar in i planeringen av nya områden.

Förflyttningsrevolutionen möjliggör ett nytt sätt att förhålla oss till våra hem. I förlängningen kan vi planera våra bostäder annorlunda när vi allt enklare utan större framförhållning kan få tillgång till just det vi behöver i stunden, oavsett om det är mjölken till frukostgröten, bilen till fotbollsmatchen, eller handskarna första kyliga dagen på hösten.

Evolution, revolution och paradigmskifte

Medan förflyttningsrevolutionen, pådriven av digitala lösningar, tar fart har det maskinellt understödda paradigmet mattats av till en mer beskedlig evolution. Många nya spelare entrar marknaden för att försöka få sig en bit av kakan. Inom förflyttningsrevolutionen läggs etablerade transportleverantörer till denna brokiga skara av spelare. Något som alla paradigmskiften dock har gemensamnt är att det oftast blir turbulent på marknaden och att många lycksökare slås ut och går i konkurs medan en fantastisk palett av nya erbjudanden breder ut sig. Det kan vara skönt att tänka på att man som konsument blir vinnare medan man grubblar över hur den egna organisationen ska klara av omställningen.

Är din organisation redo för förflyttningsrevolutionen?

När förflyttingsrevolutionen slår igenom med full kraft kommer det att bli turbulent för många organisationer, från klassiska transportleverantörer till matbutiker och stadsplanerare. De organisationer som kommer bli framgångsrika i förflyttningsrevolutionens era är de som lyckas använda drivkrafterna till sin fördel och identifiera och använda sin organisations styrkor. Här är fem frågor för en rannsakan kring hur redo din organisation är för förflyttningsrevolutionen:

  • Äger ni datan om era egen och era kunders förflyttning?
  • Hur omsätter ni kunskap om era förflyttningsflöden till att erbjuda bättre tjänster?
  • Hur mycket outnyttjade relevanta resurser finns relaterat till er bransch som skulle kunna sättas i arbete och därmed förändra spelreglerna?
  • Hur skulle er bransch förändras om allt styrdes från mobilen på språng?
  • Hur skulle självkörande fordon kunna påverka er bransch?