Köprevolutionen

En bok om hur den digitaliserade konsumenten transformerar handel, marknadsföring och varumärken

Vi befinner oss i början av en revolution – och det är konsumenterna som står i frontledet. Hur konsumentens köpprocess förändras och vad som blir värdeskapande från konsumentens synvinkel, styr hur framgångsrikt vi kan bygga den digitala handeln. Dessa förändringar får konsekvenser för hela ekonomin – långt utanför handelns gränser. I boken Köprevolutionen beskrivs hur den digitaliserade konsumenten förändrar bransch efter bransch. 

Boken, skriven av Kairos Futures Patrik Stoopendahl, tillsammans med Pernilla Jonsson och Malin Sundström, hade officiell release den 7 oktober. Boken finns att köpa här!