Jörgen Jedbratt

Senior Partner, Consumer, Markets & Innovation

Jörgen Jedbratt är senior partner och konsult med fokus på omvärlds- och framtidsanpassad strategiutveckling i företag, myndigheter och organisationer. Han har stor erfarenhet av omvärldsanalys och scenarioplanering och har författat ett flertal böcker. Jörgens expertområde är den framtida konsumenten, den nya mediaarenans utveckling samt organisationers framtida utmaningar i förändrade affärsmiljöer. Jörgen är marknadsekonom, DIHM, och har en MBA med inriktning mot organisation och ledarskap. Dessutom är han certifierad managementkonsult och styrelseledamot i SMK, managementkonsulternas branschorganisation.