Referenscase

We_change

Sveriges största hållbarhetssatsning för unga använder Co:tunity

We_change är en plattform där ungdomar, myndigheter, kommuner, näringsliv och andra samhällsaktörer träffas och tillsammans engagerar sig för en hållbar värld. Syftet är att inspirera och inkludera unga i arbetet med hållbar utveckling, hitta lösningar som bidrar till att uppnå de globala målen och förändra världen till det bättre. 

När we_change kontaktade Kairos Future stod de inför sin sjätte omgång av projektet och hade stora utmaningar med att få administrationen att fungera. Varje år träffar we_change upp till 10 000 gymnasieungdomar runt om i landet och att dokumentera alla workshops och idéer manuellt tog väldigt mycket av projektteamets tid.

Från och med i år sker istället all dokumentation och analys direkt i Kairos Futures innovationsplattform Co:tunity, vilket innebär mindre administration men framförallt så skapar det dialog ungdomarna emellan, eller som Rebecca Bergman, projektledare på we_change, uttrycker det:

– Med Co:tunity fick vi en digital mötesplats där ungdomarna kunde dela, haka på och bygga vidare på varandras idéer - och sedan förverkliga dom.

Projektet hade sin avslutande workshop i Eskilstuna där ungdomar och stora organisationer som IKEA, H&M, SEB, och Sida samverkade kring hållbarhetsfrågor i Co:tunity.

Här berättar Rebecca mer om projektet: 

Några av våra bästa case