Mats Lindgren

Founder, Senior Partner, Foresight & Strategy

Mats är grundare av Kairos Future och Senior Partner. Han har en mycket lång erfarenhet som forskare och konsult inom lednings- och strategifrågor och framtidsfrågor. Han har publicerat ett dussintal böcker och hållit flera tusen internationella föreläsningar. Mats har en doktorsgrad i Business Administration från Henley Management College/Brunel University i England och mastersexamina i teknisk fysik från KTH och human services från USA. Doktorsavhandlingen handlade om strategirelaterade framgångsfaktorer i turbulenta affärsmiljöer och baserades på en internationell undersökning. Mats är också certifierad managementkonsult enligt SMK, managementkonsulternas branschorganisation.