Cecilia Löfgreen

Senior Consultant and Future Strategist

Cecilia Löfgreen är seniorkonsult med fokus på kommuner, regioner och ideell sektor. Hon har mer än tio års erfarenhet som ledande politiker inom kommun och region, bland annat som kommunstyrelsens ordförande, landstingsstyrelse och dess arbetsutskott samt ansvar för kommunens plan- och utbildningsfrågor. Därutöver har Cecilia en lång föreningsbakgrund, dels inom politiken men även andra idéburna organisationer och har återkommande utbildat i mötesformalia och föreningsstrukturer.

Cecilia är en inspirerande föreläsare som kan göra det svårbegripliga lättförståeligt.

Hon har en Fil.kand. i nationalekonomi från Stockholms Universitet.