Karin Andersson

Senior Advisor, Citizens & Societies

Karin är Senior Advisor på Kairos Future. Hon har mer än 20 års erfarenhet av omvärldsbaserat utvecklings- och ledningsarbete inom demokratiskt styrda företag och organisationer, såsom kommuner och regioner, federationer, företagskluster och turistdestinationer. Karin anlitas som strategikonsult och projektledare, föreläsare och moderator inom olika framtidrelaterade ämnen. Karin har dubbla mastersexamina i ekonomi från Sveriges Lantbruksuniversitet och i ledning och organisation från Springfield College, Mass USA. Hon har studerat vuxenpedagogik vid Stockholms universitet och är certifierad managementkonsult enligt internationell standard (ICMCI).